Baitadī 禮拜時間

NP / Far Western / Baitadī

Baitadī 朝拜方向

N E S W

Baitadī 朝拜方向

指南針方向: 266.4°
Baitadī, Far Western 朝拜方向: 指南針方向: 266.4° 真實方向: 267.2° 地磁偏角: -0.8°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Baitadī, Baitadi

Bugada 禮拜時間
Dob 禮拜時間
Dob 禮拜時間
Suntuda 禮拜時間
Dhadari 禮拜時間
Dhura 禮拜時間
Kaltari 禮拜時間
Malle Dhanna 禮拜時間
Baina 禮拜時間
Chaumala 禮拜時間
Talle Dhanna 禮拜時間
Pari Dob 禮拜時間
Simar 禮拜時間
Kaltari 禮拜時間
Tudikhand 禮拜時間
Bijul 禮拜時間
Simar 禮拜時間
Boharigaun 禮拜時間
Thala 禮拜時間
Sukbaina 禮拜時間
Bagthala 禮拜時間
Gujar 禮拜時間
Chandramandau 禮拜時間
Gurali 禮拜時間
Jhyalimali 禮拜時間
Raikoda 禮拜時間
Tadik 禮拜時間
Tillek 禮拜時間
Katyadanda 禮拜時間
Bistapali 禮拜時間
Karikot 禮拜時間
Gaudali 禮拜時間
Bitharaghat 禮拜時間
Kudi 禮拜時間
Bista Kaksyal 禮拜時間
Ayanrpani 禮拜時間
Jarakot 禮拜時間
Tola 禮拜時間
Daha 禮拜時間
Arkatte 禮拜時間
Dhuli Dhar 禮拜時間
Bhadar 禮拜時間
Dalkhada 禮拜時間
Swali 禮拜時間
Tipurmuda 禮拜時間
Dammaura 禮拜時間
Badibata 禮拜時間
Naughar 禮拜時間
Kudi 禮拜時間
Salyadi 禮拜時間
Kanala 禮拜時間
Gadan 禮拜時間
Mad 禮拜時間
Chaumola 禮拜時間
Sallyandi 禮拜時間
Uppar Tola 禮拜時間
Pota 禮拜時間
Bangsalla 禮拜時間
Kannaula 禮拜時間
Nanapani 禮拜時間
Jirekholagaun 禮拜時間
Santola 禮拜時間
Khalidanda 禮拜時間
Gurura 禮拜時間
Daha 禮拜時間
Dabdani 禮拜時間
Dhakali 禮拜時間
Paligada 禮拜時間
Radigaun 禮拜時間
Sansermando 禮拜時間
Batigo 禮拜時間
Rautepani 禮拜時間
Garthala 禮拜時間
Jhimaude Tjar 禮拜時間
Dhobebanjh 禮拜時間
Dabrali 禮拜時間
Thula Kholagaun 禮拜時間
Kokhet 禮拜時間
Chhinimod 禮拜時間
Kharka Dhar 禮拜時間
Annari 禮拜時間
Takule 禮拜時間
Khalidanda 禮拜時間
Kalkatti 禮拜時間
Daislan 禮拜時間
Meldugra 禮拜時間
Radigaun 禮拜時間
Bedauti 禮拜時間
Guela 禮拜時間
Pitar Katya 禮拜時間
Lam Bagar 禮拜時間
Banarasi 禮拜時間
Bagwar 禮拜時間
Khipali 禮拜時間
Kaksyali 禮拜時間
Mallek 禮拜時間
Simjad 禮拜時間
Noda 禮拜時間
Nankhali 禮拜時間
Tudegair 禮拜時間