Samnanger 禮拜時間

NO / Hordaland / Samnanger

Samnanger 朝拜方向

N E S W

Samnanger 朝拜方向

指南針方向: 133.2°
Samnanger, Hordaland 朝拜方向: 指南針方向: 133.2° 真實方向: 133.2° 地磁偏角: -0.1°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Samnanger

Indre Tysse 禮拜時間
Hagamulen 禮拜時間
Tysse 禮拜時間
Ytra Tysse 禮拜時間
Nordneset 禮拜時間
Hagåsen, (Hagasen) 禮拜時間
Kampen 禮拜時間
Skavdalen 禮拜時間
Utløneset, (Utloneset) 禮拜時間
Kampaliane 禮拜時間
Grønevika, (Gronevika) 禮拜時間
Haga 禮拜時間
Furøyi, (Furoyi) 禮拜時間
Raudskolten 禮拜時間
Indra Haga 禮拜時間
Steinslandsvika 禮拜時間
Furhaugen 禮拜時間
Frølandsvatnet, (Frolandsvatnet) 禮拜時間
Smådalstjørna, (Smadalstjorna) 禮拜時間
Tysselandsdalen 禮拜時間
Kolalia 禮拜時間
Haukaneset 禮拜時間
Åsen, (Asen) 禮拜時間
Himmelhaugen 禮拜時間
Frøland, (Froland) 禮拜時間
Tysseland 禮拜時間
Ulland 禮拜時間
Bolstadhaugen 禮拜時間
Flesjane 禮拜時間
Setravika 禮拜時間
Solåsen, (Solasen) 禮拜時間
Bjelkarvågen, (Bjelkarvagen) 禮拜時間
Notaholmane 禮拜時間
Kjerikakulten 禮拜時間
Sætretjørni, (Saetretjorni) 禮拜時間
Launeset 禮拜時間
Lauskartjørna, (Lauskartjorna) 禮拜時間
Aldalen 禮拜時間
Tranholmen 禮拜時間
Furåsen, (Furasen) 禮拜時間
Storemyra 禮拜時間
Hjellane 禮拜時間
Tranholmvika 禮拜時間
Langeland 禮拜時間
Vågaholmen, (Vagaholmen) 禮拜時間
Grunnavågen, (Grunnavagen) 禮拜時間
Kollstegtjørni, (Kollstegtjorni) 禮拜時間
Kvernnesvatnet 禮拜時間
Søvika, (Sovika) 禮拜時間
Raudaberget 禮拜時間
Haugselvi 禮拜時間
Høgeskolten, (Hogeskolten) 禮拜時間
Bjørndalen, (Bjorndalen) 禮拜時間
Haugen 禮拜時間
Straumneset 禮拜時間
Gaupholmen 禮拜時間
Vardadalen 禮拜時間
Træsvika, (Traesvika) 禮拜時間
Notaholmen 禮拜時間
Storhaugen 禮拜時間
Skutevika 禮拜時間
Framnes 禮拜時間
Berrhaug 禮拜時間
Merkesåsen, (Merkesasen) 禮拜時間
Åsatjørnane, (Asatjornane) 禮拜時間
Træet, (Traeet) 禮拜時間
Kampatjørni, (Kampatjorni) 禮拜時間
Saghaugen 禮拜時間
Altaseterdalstjørnane, (Altaseterdalstjornane) 禮拜時間
Masterskaret 禮拜時間
Hovda 禮拜時間
Totlandskampen 禮拜時間
Gaupeskaret 禮拜時間
Totlandsfjellet 禮拜時間
Terhaugane 禮拜時間
Småmyrane, (Smamyrane) 禮拜時間
Storkleiva 禮拜時間
Storekampen 禮拜時間
Vinsjansen 禮拜時間
Ørnahushaugen, (Ornahushaugen) 禮拜時間
Nordvikvatnet 禮拜時間
Fjellhaugen 禮拜時間
Kampalia 禮拜時間
Raunekleivtjørna, (Raunekleivtjorna) 禮拜時間
Steinafjellet 禮拜時間
Lindhaugen 禮拜時間
Dal 禮拜時間
Ålavika, (Alavika) 禮拜時間
Jambrokaklumpen 禮拜時間
Kikedalsvatnet 禮拜時間
Liarosnova 禮拜時間
Lonane 禮拜時間
Skardsvatnet 禮拜時間
Liaros 禮拜時間
Kalvadalshaugane 禮拜時間
Botreiskaret 禮拜時間
Veslenipen 禮拜時間
Halsen 禮拜時間
Engjalia 禮拜時間
Litangen 禮拜時間