Fusa 禮拜時間

NO / Hordaland / Fusa

Fusa 朝拜方向

N E S W

Fusa 朝拜方向

指南針方向: 133°
Fusa, Hordaland 朝拜方向: 指南針方向: 133° 真實方向: 133.1° 地磁偏角: -0.1°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Fusa

Eikelandsosen 禮拜時間
Neset 禮拜時間
Tollaneset 禮拜時間
Lauvneset 禮拜時間
Eikelandsheiane 禮拜時間
Naustdalen 禮拜時間
Solshaugen 禮拜時間
Lundevika 禮拜時間
Hønsahaugen, (Honsahaugen) 禮拜時間
Austestadholmane 禮拜時間
Tveitlia 禮拜時間
Skora 禮拜時間
Høgehaugen, (Hogehaugen) 禮拜時間
Svaneneset 禮拜時間
Hagafjøra, (Hagafjora) 禮拜時間
Koldal 禮拜時間
Øykjaskora, (Oykjaskora) 禮拜時間
Brunena 禮拜時間
Bruhaugen 禮拜時間
Austestadvågen, (Austestadvagen) 禮拜時間
Kroklebruna 禮拜時間
Holåsen, (Holasen) 禮拜時間
Grimeneset 禮拜時間
Røyndalen, (Royndalen) 禮拜時間
Lundervikelva 禮拜時間
Furehaugen 禮拜時間
Monssetemyra 禮拜時間
Storekleivhaugen 禮拜時間
Berga 禮拜時間
Erdalen 禮拜時間
Midtskogsmyra 禮拜時間
Lammaneset 禮拜時間
Røynlia, (Roynlia) 禮拜時間
Skutlahaugen 禮拜時間
Skjelbreidvatnet 禮拜時間
Svoa 禮拜時間
Mosatjørna, (Mosatjorna) 禮拜時間
Martinestjørna, (Martinestjorna) 禮拜時間
Revadalen 禮拜時間
Skredhaugane 禮拜時間
Skitnedalshaugen 禮拜時間
Roalia 禮拜時間
Fjellet 禮拜時間
Lammanesheiane 禮拜時間
Nonkam 禮拜時間
Borknedalane 禮拜時間
Blautemyrhaugen 禮拜時間
Hovda 禮拜時間
Lammanesbrota 禮拜時間
Eikelandsvatnet 禮拜時間
Småstigehaugane, (Smastigehaugane) 禮拜時間
Legehaugane 禮拜時間
Dorganeset 禮拜時間
Rundehaugen 禮拜時間
Rypeheiane 禮拜時間
Hafskorhovda 禮拜時間
Møshovd, (Moshovd) 禮拜時間
Setraskora 禮拜時間
Hestabekken 禮拜時間
Maurahaugen 禮拜時間
Askedalen 禮拜時間
Lurabekken 禮拜時間
Storemyra 禮拜時間
Austestad-Storbøhaugen, (Austestad-Storbohaugen) 禮拜時間
Hundsetehaugen 禮拜時間
Ormabekken 禮拜時間
Bergeholmen 禮拜時間
Steinadalen 禮拜時間
Røldalsfjellet, (Roldalsfjellet) 禮拜時間
Liane 禮拜時間
Langeskora 禮拜時間
Mauratjørna, (Mauratjorna) 禮拜時間
Austestadtjørna, (Austestadtjorna) 禮拜時間
Rundatjørna, (Rundatjorna) 禮拜時間
Bruna 禮拜時間
Toreneset 禮拜時間
Svartberget 禮拜時間
Sævareidvatnet, (Saevareidvatnet) 禮拜時間
Bergsvika 禮拜時間
Ulvedalskreda 禮拜時間
Sletthaugen 禮拜時間
Jonahaugen 禮拜時間
Berge-Storbøhaugen, (Berge-Storbohaugen) 禮拜時間
Vardafjellet 禮拜時間
Geitaskarvet 禮拜時間
Kroklia 禮拜時間
Geitaloftet 禮拜時間
Skarnuten 禮拜時間
Spirfjellet 禮拜時間
Midtlangeskora 禮拜時間
Koldalstjørna, (Koldalstjorna) 禮拜時間
Kvisthaugen 禮拜時間
Kjosaneset 禮拜時間
Kvålsneset, (Kvalsneset) 禮拜時間
Tjukkhaugen 禮拜時間
Lygrestjørna, (Lygrestjorna) 禮拜時間
Skotdalen 禮拜時間
Bergselva 禮拜時間
Skjelbreidheia 禮拜時間
Skitnedalen 禮拜時間