Kōda-chō 禮拜時間

JP / Aichi / Kōda-chō

Kōda-chō 朝拜方向

N E S W

Kōda-chō 朝拜方向

指南針方向: 298.8°
Kōda-chō, Aichi 朝拜方向: 指南針方向: 298.8° 真實方向: 291.7° 地磁偏角: 7.1°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Kōda-chō, Koda-cho, Kota-cho, Kōta-chō, xing tian ding, 幸田町

Hishiike 禮拜時間
Natori-yama 禮拜時間
Aimi 禮拜時間
Natori-yama 禮拜時間