Departamento de Río Chico 禮拜時間

AR / Santa Cruz / Departamento de Río Chico

Departamento de Río Chico 朝拜方向

N E S W

Departamento de Río Chico 朝拜方向

指南針方向: 79.1°
Departamento de Río Chico, Santa Cruz 朝拜方向: 指南針方向: 79.1° 真實方向: 90.2° 地磁偏角: -11.1°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Departamento de Río Chico, Departamento de Rio Chico, Rio Chico, Río Chico, Tamel-Aike