Departamento de Eldorado 禮拜時間

AR / Misiones / Departamento de Eldorado

Departamento de Eldorado 朝拜方向

N E S W

Departamento de Eldorado 朝拜方向

指南針方向: 87.5°
Departamento de Eldorado, Misiones 朝拜方向: 指南針方向: 87.5° 真實方向: 72.3° 地磁偏角: 15.3°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Departamento de Eldorado, Eldorado, Eldorado Department

Hizola 禮拜時間