Departamento de Capayán 禮拜時間

AR / Catamarca / Departamento de Capayán

Departamento de Capayán 朝拜方向

N E S W

Departamento de Capayán 朝拜方向

指南針方向: 81.8°
Departamento de Capayán, Catamarca 朝拜方向: 指南針方向: 81.8° 真實方向: 77.6° 地磁偏角: 4.2°
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
同一禮拜時間的附近地方

Departamento de Capayán, Departamento de Capayan, Capayan, Capayan Department, Capayán, Capayán Department